2552027505 Σκρα 53-55, Ορεστιαδα edainalis@gmail.com